lutego24

Czy Twoje dziecko jest gotowe, aby rozpocząć naukę gry na gitarze?

Jeżeli masz to szczęście, że Twoje dziecko dostało się do wymarzonej szkoły muzycznej, skorzystaj za darmo z naszego doświadczenia i obserwuj stronę Wydawnictwa Muzycznego SeisCordas, na której pojawiać się będą grafiki, poradniki oraz artykuły związane z edukacją muzyczną, abyś pomógł postawić pierwsze kroki w świecie muzyki swojemu dziecku. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania bardzo przybliży Ciebie i Twoje dziecko do nauki gry na instrumencie, i przede wszystkim pozwoli uniknąć większości nieporozumień, z jakimi możesz spotkać się już we wrześniu.

SEKCJA PIERWSZA

1. Czy posiadasz już instrument lub dysponujesz odpowiednim budżetem, aby go zakupić?

W przypadku zakupu instrumentu warto poczekać do spotkania z nauczycielem, który oceni warunki fizyczne Twojego dziecka, i pomoże wybrać instrument odpowiedniej wielkości. Gitary tak samo jak skrzypce, mogą być różnej wielkości (4/4, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2), co ma znacznie ułatwić dzieciom naukę w początkowej fazie i nie ‘zepsuć’ aparatu gry (nienaturalne ułożenie ramion, barków, nadgarstków, co doprowadzi do skrzywienia kręgosłupa). Ceny instrumentów kształtują się od 200 do nawet kilku tysięcy złotych, lecz przy zakupie należy kierować się zdaniem nauczyciela, który w swoich rękach miał już kilkadziesiąt instrumentów, i często jak czarnoksiężnik potrafi znaleźć spełniający dwa najczęściej pojawiające się kryteria zakupu: dobry i tani.

2. Czy zechcesz również zainwestować swoje pieniądze w książki, nuty, akcesoria oraz opłaty za lekcje?

Pierwszy rok nauki generuje najwięcej kosztów, i niestety większość z nich występuje na przełomie września i października. Oprócz wspomnianej wcześniej gitary, na listę zakupów należy również wpisać a) pulpit na nuty b) podgitarnik lub podnóżek c) tuner elektroniczny d) maty antypoślizgowe e) struny oraz f) nuty. Pomimo tego, iż nauka w Szkole Muzycznej jest bezpłatna to należy liczyć się z opłatą na Radę Rodziców oraz Fundusz Muzyczny, dzięki którym organizowane są np. wyjazdy dzieci na konkursy oraz nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne.

3. Czy zarezerwowałeś czas na wspólne ćwiczenie z dzieckiem oraz zapewnisz mu wsparcie w procesie uczenia się?

Jesteś menadżerem czasu i rozwoju intelektualnego Twojego dziecka, więc w ogromnej części to Ty jesteś odpowiedzialny za jego postępy w nauce. Twoja rola, jako kontrolera jakości pracy dziecka w domu nie może ograniczać się jedynie do pomiaru czasu ćwiczenia, które zaleca nauczyciel. Twoją rolą jest wspólna praca z dzieckiem, monitorowanie procesu nauki, motywowanie dziecka, dbanie o poprawność wykonywania ćwiczeń, itp. Pamiętaj, że ćwiczenie wyłącznie w weekendy nie przyniesie pożądanych efektów. Zorganizowanie własnego dnia uwzględniając czas na ćwiczenie z dzieckiem przynosi ogromne korzyści, również dla Ciebie. Wspólny czas z instrumentem buduje silną relację, pozwala wspólnie pokonywać trudności, ale też przeżywać chwile radości kiedy dziecko odnosi nawet najmniejszy sukces. Dla mnie jednak największym walorem wspólnej pracy z instrumentem jest to, że skoro dzieci uczą się poprzez naśladowanie (głównie dorosłych), to doceniają fakt, że znajdujemy dla nich czas. Czują się ważne i docenione.

PODSUMOWANIE

Zaangażowanie rodziców odgrywa ogromną rolę w odniesieniu przez ich dziecko sukcesu. Twoje dziecko może w tym momencie być gotowe, aby rozpocząć naukę gry na instrumencie, lecz ze względu na brak Twojego zaangażowania jest złym pomysłem. Dziecko będzie u Ciebie szukać akceptacji i uwagi, kiedy znajdzie się w nowej sytuacji, więc Twoje zaangażowanie bardzo mu ułatwi rozpoczęcie przygody z muzyką.

Jeżeli w sekcji pierwszej odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie pytania (1-3), możesz przejść do sekcji drugiej.

SEKCJA DRUGA

4. Czy Twoje dziecko jest autentycznie zainteresowane nauką gry na instrumencie, czy tylko zaciekawione taką propozycją?

Najlepszym scenariuszem dla rozpoczęcia nauki gry na instrumencie jest, kiedy dziecko wykazuje samoistne zainteresowanie nauką w szkole muzycznej. Przymuszanie go z różnych pobudek, czy to pod wpływem decyzji znajomych, czy spełniając własne marzenia muzyczne z dzieciństwa, nie przyniesie pożądanych efektów i dziecko szybko zrezygnuje z dalszej nauki.

5. Czy Twoje dziecko potrafi słuchać z uwagą, kiedy coś tłumaczysz? Czy potrafi postępować zgodnie ze wskazówkami? Czy potrafi bawić się według określonych zasad?

Istotnym elementem nauki gry na instrumencie jest praca według wskazówek, które wydaje nauczyciel, a także ilość wykonanych powtórzeń danego ćwiczenia, które dane zasady mają utrwalić. Uważne słuchanie pozwoli uniknąć wielu nieporozumień na każdym etapie edukacji.

6. Czy Twoje dziecko potrafi skupić uwagę na jednym zadaniu przez 20 - 30 minut?

Nauczyciel instrumentu doskonale zdaje sobie sprawę, iż uczeń w wieku 7 lat potrafi skupić uwagę na 10 – 15 minut. Od jego kreatywności również zależy, czy w tym czasie będzie potrafił zrealizować dane zadanie. Możesz bardzo łatwo ocenić, czy Twoje dziecko potrafi skoncentrować się na jednym zadaniu przez dłuższą chwilę (20 – 30 minut). I nie chodzi tu bynajmniej o oglądanie bajek. Chodzi o aktywność mózgu oraz świadome odbieranie i przetwarzanie informacji/bodźców (taniec, rysowanie, gry planszowe, itp.)

7. Czy Twoje dziecko odróżnia prawą stronę od lewej? Czy Twoje dziecko zna alfabet? Czy Twoje dziecko potrafi liczyć do dziesięciu?

W pierwszej fazie nauki gry na instrumencie znajomość alfabetu, umiejętność liczenia oraz świadomość własnego ciała są elementami kluczowymi, bez których nauczyciel napotyka trudności podczas tłumaczenia dziecku podstawowych zagadnień. Istnieją również inne metody uczenia (YAMAHA, SUZUKI, ORFF, GORDON), których istotą nie jest nauka z nut, a naśladowanie nauczyciela i powtarzanie melodii ze słuchu.

PODSUMOWANIE

Umiejętność koncentracji u Twojego dziecka jak również ogólne zainteresowanie nauką gry na wybranym instrumencie będą miały ogromny wpływ na proces edukacji muzycznej. Znajomość alfabetu oraz umiejętność liczenia do dziesięciu to przydatne umiejętności na początkowym etapie nauki gry na instrumencie, więc jeżeli dziecko w danej materii posiada trudności należy odczekać rok lub dwa przed podjęciem nauki.

Jeżeli w sekcji drugiej odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie pytania (4-7), możesz przejść do sekcji trzeciej.

SEKCJA TRZECIA

8. Czy Twoje dziecko rozwinęło wystarczająco swoje umiejętności motoryczne? Używa nożyczek lub koloruje starannie rysunki?

Fizyczna dojrzałość z pewnością ułatwi Twojemu dziecku naukę gry na instrumencie, która w głównej mierze polega na odpowiednim wykorzystaniu własnego ciała do osiągnięcia celu, jakim jest np. wydobycie dźwięku. Wszystkie te zadania wymagają od dziecka ogromnej precyzji, spostrzegawczości i cierpliwości.  

PODSUMOWANIE

Fizyczna dojrzałość Twojego dziecka jest najlepszym argumentem, aby podjąć decyzję o nauce gry na instrumencie. Jeżeli nie rozwinęło wystarczająco swoich umiejętności motorycznych, nauka gry na instrumencie będzie o wiele trudniejsza. Zanim będzie gotowe, oddziałuj na nie muzyką. Słuchajcie jej wspólnie, śpiewajcie i tańczcie. Zachęcaj także dziecko do własnych muzycznych poszukiwań.

Jeżeli w sekcji trzeciej odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie pytania (8), możesz zaproponować dziecku naukę gry na gitarze.

Co prawda, poniższa grafika nie rozwiąże wszystkich edukacyjnych problemów Twojego dziecka, natomiast pozwoli dobrze przygotować się do przygody z muzyką i gitarą we wrześniu. POWODZENIA!!

poradnik_seiscordas_01

Powrót